Nyheter

Arvsfondens nyhetsbrev för oktober ute nu

I Arvsfondens nyhetsbrev berättar vi om projekt, vad som är på gång hos oss och andra aktuella frågor.

Utvärdering av projektet Kärleken är fri - ladda ner rapporten

I eftermiddags presenterades studien av projektet Kärleken är fri vid ett utvärderingsseminarium på Nalen i Stockholm. Rapporten finns nu att ladda ner i sin helhet.

Unga entreprenörer medskapare i Botkyrkas utveckling

The Good Talents Botkyrka (före detta Expedition Botkyrka) ger företagsamma ungdomar mellan 15 och 25 år förutsättningar att utveckla idéer, bygga nätverk och skapa verktyg att ta makt över sin egen framtid. Med stöd av ett ledarskaps- och samhällsentreprenörsprogram jobbar ungdomarna med att lösa kommunens utmaningar på orten.

Krönika: "Långsiktig utveckling förutsätter hög delaktighet"

Jag hade nyligen förmånen att få medverka vid ett seminarium anordnat av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys på temat Utvecklingskraft i vård och omsorg. Ett av passen gällde projektverksamhet som kraft för utveckling i vård och omsorg. Som företrädare för en viktig finansiär – Allmänna arvsfonden – var min uppgift att berätta om fondens erfarenheter när det gäller projektens potential.

Nya riktlinjer för lokalstöd som innefattar konstgräs

Användningen av gummigranulat vid anläggning av konstgräs är ett konstaterat miljöproblem. Vid Arvsfondsdelegationens sammanträde den 27 september 2017 beslutade därför delegationen om särskilda riktlinjer för lokalstödsansökningar som innefattar anläggning av konstgräs. Delegationen följer utvecklingen och kan komma att besluta om ytterligare restriktioner vad gäller användningen av gummigranulat.

Arvsfonden lanserar Demokratihandboken – 120 praktiska tips om demokrati och hur du påverkar genom en förening

Vill du påverka samhället tillsammans med andra? Eller inspirera till mer engagemang? Få tips i Arvsfondens nya handbok om hur du och dina vänner som brinner för en fråga kan påverka genom en förening.

Bollnäs simsällskap får 4,6 miljoner kronor i stöd av Arvsfonden

Med projektet Civilsamhället i Samverkan – Ett föreningsliv för alla ska göra föreningslivet mer synligt och tillgängligt för nyanlända barn, ungdomar och deras föräldrar och på så sätt skapa integration i Bollnäs. Projektet får stöd med drygt 4,6 miljoner kronor från Arvsfonden.

Miniseminarium tillsammans med Narva Boxningsklubb på MR-dagarna

Arvsfonden kommer under 2017-2020 särskilt satsa på projekt för äldre personer med funktionsnedsättning. Syftet är ökad delaktighet och tillgänglighet i samhället genom utveckling av nya verksamheter och metoder. Psykisk och fysisk hälsa, fritid, tekniska hjälpmedel, anhörigstöd och självbestämmande är några av satsningens teman.

Arvsfonden stödjer antidopingprojekt för unga med 6,9 miljoner kronor

Med projektet Dissa Steroider ska Stiftelsen Arne Ljunqvist Anti-Doping Foundation öka ungas kunskap och insikt om steroider och skadliga kosttillskott. För detta får de 6,9 miljoner kronor i stöd av Arvsfonden.

Eskilstuna Bordtennisklubb får stöd med 3,4 miljoner kronor från Arvsfonden

Med ett nytt projekt ska Eskilstuna Bordtennisklubb (EBTK) främja hälsa och skapa en mötesplats för integration och ett livslångt idrottande. Projektet får stöd med drygt 3,4 miljoner kronor från Arvsfonden.

Sidor