Nyheter

Prisutdelning till årets Guldkorn

I samband med dagens introduktionsdag för nya projektledare delade Arvsfondsdelegationens ordförande Håkan Ceder ut pris till årets Guldkorn. Utmärkelsen ges till projekt som på ett förtjänstfullt sätt genomfört sitt projekt och dessutom överlevt efter det att Arvsfondens finansiering har upphört.

Familjehemscentraler – en mötesplats som skapar trygghet

Till Familjehemscentraler kan barn och unga som är i familjehem komma för vägledning, information och erfarenhetsutbyte. Med två permanenta centraler i Sala och Gävle ges barn och unga möjlighet att träffa andra i samma situation, samtidigt som familjehemsföräldrarna stöds i sina roller.

Drygt två miljoner kronor till Region Jönköping

Region Jönköping har fått två miljoner kronor från Arvsfonden till ett nytt treårigt projekt för att utveckla Hjärtats Hus, en öppen verksamhet för personer som har eller har haft cancer, och deras anhöriga.

5 miljoner kronor till Dorotea IF

Dorotea IF har fått 5 miljoner kronor från Arvsfonden för att förbättra träningsmöjligheterna för barn och ungdomar. Pengarna kommer användas till att anlägga en konstgräsplan och även en mindre friidrottsanläggning.

11,7 miljoner kronor för att motverka psykisk ohälsa i Jämtland-Härjedalen

Jämtland-Härjedalens Skidförbund (JHSF) har fått 11,7 miljoner kronor från Arvsfonden till ett nytt projekt som ska minska psykisk ohälsa bland skidåkande barn och ungdomar. Projekt är inledningsvis lokalt och regionalt men planeras spridas till alla skidföreningar i Sverige.

Arvsfonden delar ut 200 miljoner kronor i stöd

Vid årets sista sammanträde beviljade Arvsfondsdelegationen drygt 200 miljoner kronor till 49 nyskapande och utvecklande projekt över hela landet.

Interact stöttar nyanlända tjejer i Göteborg

Projektet Interact stöttar nyanlända tjejer i åldern 14-25 år att stärka sin identitet och självkänsla samt komma ut i studier och arbetsliv. Detta görs med mentorskap, förenings- och företagssamarbeten samt genom att sprida information och kunskap i syfte att bekämpa fördomar.

Vattenvana – lär nyanlända simma i Göteborgs vatten

Projektet Vattenvana i Göteborg startades för att få nyanlända barn och unga att känna sig trygga i och omkring vatten. Kombinationen av simning, segling och social samvaro har gett goda resultat för ökad trygghet hos barn och unga.

Slussen för nyanlända in i föreningslivet i Hedemora

I Hedemora arbetar projektet Den familjära integrationen för att nyanlända barn och ungdomar ska få en förankring in i kommunen och in i föreningslivet. På så sätt kan de snabbare lära sig svenska och bli en del av samhället.

Otto – Vägen vidare till en tryggare tillvaro

Malmöprojektet Otto – Vägen vidare ger unga nyanlända som kommer från krig, fattigdom och andra orättvisor en tryggare tillvaro. Det sker bland annat genom att anordna fadderverksamhet, körkortsteori och matlagningskurser, något som sker tillsammans med gymnasieelever uppvuxna i Sverige.

Sidor