Blanketter och dokument

Här hittar du ansökningsblanketter och budgetmallar för projektstöd, fortsättningsstöd och lokalstöd. Innan du skickar in er ansökan är det viktigt att du tagit del av vad som gäller för det stöd ni vill söka.
Senast uppdaterad: 12 maj, 2017 - 14:58

Så här använder du blanketter och mallar

 1. Spara ner Arvsfondens blanketter och mallar i word- och excelformat på din dator.
 2. Läs anvisningarna för att fylla i ansökan och budget.
 3. När du är klar skriv ut dokumenten i pappersform, underteckna och skicka med post till Arvsfonden.

Kom ihåg - du är alltid välkommen att kontakta våra handläggare för att få stöd om vilka blanketter eller mallar som ska användas. Du finner våra kontaktuppgifter under Kontakta oss.

Ansöka om projektstöd

Nytt projekt eller förstudie

 • Ansökningsblankett för projektstöd
 • Budgetmall för ansökan om projektstöd

Det finns viktiga intyg du måste lämna med en ansökan. Arvsfonden behöver information om vem eller vilka som har rätt att företräda en organisation eller en myndighet. Det kan vara en grupp människor tillsammans, kanske en styrelse, eller en enskild individ. Detta för att veta vilka som får skriva under en ansökan eller en begäran om utbetalning (rekvisition).

 • Viktiga intyg du måste lämna med en ansökan till Arvsfonden

Fortsatt projektstöd

Det är enbart projekt som fram till april 2016 beviljats stöd som behöver skicka in en fortsättningsansökan för år 2 och 3.

Ansökan för år 2:

 • Ansökningsblankett för fortsättningsstöd
 • Budgetmall för år 2 och 3 för ansökan om projektstöd
 • Budgetmall för ansökan om projektstöd för sista projektåret  - om år 2 är det sista projektåret

Ansökan för år 3: 

 • Ansökningsblankett för fortsättningsstöd
 • Budgetmall för ansökan om projektstöd för sista projektåret             

Redovisa projektstöd

Under en övergångstid 2017 ska olika mallar användas beroende på om projektstödet utformats med ettåriga eller fleråriga beslut.

Projektstöd med ettåriga beslut

Fråga: Har vi projektstöd - enligt Arvsfondens gamla beslutsmodell - med beslut ett år i taget?
Svar: Du ser det i Arvsfondens beslutsmeddelande, där har projektets budget angetts direkt i beslutet.

 • Årsrapport projektstöd
 • Slutrapport projektstöd
 • Anvisningar för revisorer
 • Granskningsrapport för revisorer

Projektstöd med fleråriga beslut

Fråga: Har vi projektstöd - enligt Arvsfondens nya beslutsmodell - med fleråriga beslut över hela projekttiden?
Svar: Du ser det i Arvsfondens beslutsmeddelande, där har projektets budget angetts i bilagan Sammanställning.

 • Årsrapport med projektplan för fleråriga projekt
 • Årsrapport ekonomi för fleråriga projekt
 • Slutrapport projektstöd för fleråriga projekt
 • Slutrapport ekonomi för fleråriga projekt
 • Riktlinjer för revisorer i arvsfondsprojekt
 • Revisors granskning av projektstöd

Ansöka om lokalstöd

 • Ansökningsblankett för lokalstöd

Redovisa lokalstöd

 • Redovisning av lokalstöd
 • Riktlinjer för revisorer i arvsfondsprojekt
 • Revisors granskning av lokalstöd

Generella villkor

En organisation bekräftar i sin ansökan att man har läst och godkänner Arvsfondens generella villkor.

Generella villkor (pdf 141.68 kB)