Egen Kraft - hur gick satsningen?

Ta del av forskningsstudien om Arvsfondens mångåriga satsning med 600 miljoner kronor till 200 utvecklingsprojekt som syftar till delaktighet och jämlika villkor för personer med funktionsnedsättning.

Kontroll av projekten

Att Arvsfondens pengar används på rätt sätt kontrolleras genom granskning av både sökande organisation och planerat projekt.

Utvärderingar

Arvsfondens utvärderingar tar tillvara på de kunskaper och erfarenheter som finns i projekten.