Nyanländasatsningen

Arvsfonden satsar på barn och ungas integration – 150 nya integrationsprojekt under tre år.

Egen Kraft!

Arvsfondens satsning på personer med funktionsnedsättning handlar om att undanröja hinder för ett jämlikt samhälle.

Utvärderingar

Arvsfondens utvärderingar tar tillvara på de kunskaper och erfarenheter som finns i projekten.